Serveis

Oferim als nostres clients un servei integral, que inclou tots els aspectes de la gestió de riscos als que estan exposats, tant la seva persona com el seu patrimoni o indústria. Donem en cada cas una resposta a mida, que inclou:

Assessoria i Contractació:

Comencem per l'evaluació dels riscos i posteriorment gestionem la subscripció de pòlisses d'Assegurança, analitzant les necessitats objectives de cada client, per finalment recomanar la forma d'Assegurança més adequada segons el nostre criteri professional, tractant d'obtenir les millors condicions a un cost raonable en Companyies asseguradores líders i solvents.

Realitzem el disseny de programes d'assegurances per a empreses, que inclouen condicions especials, per aconseguir unes cobertures òptimes al mínim cost.

Revisem la documentació enviada per les Companyies Asseguradores, comprovant que s'ajusta al que s'ha sol·licitat. Mantenim un arxiu personalitzat amb la documentació de tots els Clients per disposar i oferir una informació al dia.

Ens ocupem de l'actualització i regularització de les pòlisses contractades, fent un seguiment per evitar desfasaments, omissions de comunicació tant d'augments de capitals com de canvis en les situacions de risc, etc. Periòdicament revisem els documents i inspeccionem els riscos per mantenir-los sempre al dia.

Economia:

Els nostres honoraris estan inclosos en el preu de l'assegurança, i no suposen un major cost per a l'assegurat, que pagaria el mateix directament a la companyia.

Sinistres:

Des del moment d'ocurrència d'un sinistre, assessorem, tramitem i som intermediaris del client davant la companyia en la seva resolució. Documentem els expedients i fem un seguiment constant, per a que la seva tramitació sigui àgil i positiva. En cas de discrepància, dialoguem i negociem amb la companyia utilitzant els nostres coneixements tècnics, la nostra experiència i el volum de negoci, per obtenir la millor i més ràpida indemnització.

Assessoria, contractació i sinistres

El seu navegador està antiquat!

Actualitzi el seu navegador per poder navegar correctament aquesta plana. Actualitzar el meu navegador ara

×